اوقات شرعی به افق تازه شهر
امروز : یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
اوقات شرعی تازه شهر

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق تازه شهر

دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
اوقات شرعی خرداد ماه به افق تازه شهر
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:2906:1513:2817:2120:4121:0222:0200:35
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:2807:1514:2818:2121:4222:0323:0301:35
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:2708:1415:2819:2122:4323:0400:0402:35
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:2609:1316:2820:2123:4300:0501:0503:35
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:2510:1317:2821:2200:4401:0602:0604:34
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:2411:1218:2822:2201:4502:0603:0705:34
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:2312:1219:2923:2202:4603:0704:0806:34
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:2213:1120:2900:2203:4604:0805:0907:34
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:2114:1121:2901:2304:4705:0906:1008:34
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:2115:1022:2902:2305:4806:0907:1109:34
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:2016:1023:2903:2306:4807:1008:1210:34
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:1917:1000:2904:2307:4908:1109:1311:34
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:1818:0901:2905:2408:5009:1210:1312:34
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:1819:0902:3006:2409:5010:1211:1413:34
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:1720:0903:3007:2410:5111:1312:1514:34
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:1721:0804:3008:2411:5212:1413:1615:34
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:1622:0805:3009:2412:5213:1414:1716:34
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:1623:0806:3010:2513:5314:1515:1717:34
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:1500:0807:3111:2514:5315:1516:1818:34
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:1501:0808:3112:2515:5416:1617:1919:34
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:1502:0809:3113:2516:5417:1618:1920:34
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:1403:0810:3114:2617:5518:1719:2021:35
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:1404:0811:3115:2618:5519:1720:2022:35
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:1405:0812:3216:2619:5620:1821:2123:35
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:1406:0813:3217:2620:5621:1822:2100:35
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:1407:0814:3218:2721:5622:1923:2201:35
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:1408:0815:3219:2722:5723:1900:2202:35
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:1409:0816:3220:2723:5700:1901:2203:35
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:1410:0817:3321:2700:5701:1902:2304:36
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:1411:0818:3322:2801:5802:2003:2305:36
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:1412:0819:3323:2802:5803:2004:2306:36