اوقات شرعی به افق تازه شهر
امروز : جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۳ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
اوقات شرعی تازه شهر

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق تازه شهر

شنبه
۴ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
یکشنبه
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
اوقات شرعی خرداد ماه به افق تازه شهر
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2906:1613:2817:2120:4121:0222:0100:35
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2807:1514:2818:2121:4222:0323:0301:35
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2708:1415:2819:2122:4223:0400:0402:35
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2609:1416:2820:2123:4300:0501:0503:35
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2510:1317:2821:2200:4401:0502:0604:34
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2411:1218:2822:2201:4502:0603:0705:34
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2312:1219:2923:2202:4503:0704:0806:34
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2213:1120:2900:2203:4604:0805:0907:34
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2114:1121:2901:2304:4705:0906:1008:34
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2115:1122:2902:2305:4806:0907:1109:34
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2016:1023:2903:2306:4807:1008:1110:34
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:1917:1000:2904:2307:4908:1109:1211:34
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:1918:0901:2905:2308:5009:1110:1312:34
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:1819:0902:3006:2409:5010:1211:1413:34
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:1720:0903:3007:2410:5111:1312:1514:34
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:1721:0904:3008:2411:5112:1313:1615:34
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:1622:0805:3009:2412:5213:1414:1616:34
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:1623:0806:3010:2513:5314:1515:1717:34
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:1500:0807:3011:2514:5315:1516:1818:34
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:1501:0808:3112:2515:5416:1617:1819:34
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:1502:0809:3113:2516:5417:1618:1920:34
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:1503:0810:3114:2617:5518:1719:2021:35
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:1404:0811:3115:2618:5519:1720:2022:35
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:1405:0812:3116:2619:5520:1821:2123:35
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:1406:0813:3217:2620:5621:1822:2100:35
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:1407:0814:3218:2721:5622:1823:2201:35
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:1408:0815:3219:2722:5723:1900:2202:35
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:1409:0816:3220:2723:5700:1901:2203:35
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:1410:0817:3321:2700:5701:1902:2304:36
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:1411:0818:3322:2801:5702:2003:2305:36
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:1412:0819:3323:2802:5803:2004:2306:36