اوقات شرعی به افق شاهزاده محمد
امروز : دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸

امروز
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:39
اوقات شرعی شاهزاده محمد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق شاهزاده محمد

سه شنبه
۱ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:40
چهارشنبه
۲ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:40
پنجشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:40
جمعه
۴ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:53
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:40
شنبه
۵ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:54
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:40
یکشنبه
۶ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:55
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:40
اوقات شرعی تیر ماه به افق شاهزاده محمد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:3006:1213:2317:0820:3520:5621:5300:32
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:3007:1214:2418:0821:3521:5622:5301:33
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:3008:1215:2419:0822:3522:5623:5302:33
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:3009:1216:2420:0823:3623:5600:5303:33
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:3110:1317:2421:0900:3600:5601:5304:33
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:3111:1318:2422:0901:3601:5602:5305:34
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:3212:1319:2523:0902:3602:5603:5306:34
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:3213:1420:2500:0903:3603:5604:5307:34
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:3314:1421:2501:0904:3604:5605:5308:34
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:3315:1422:2502:1005:3605:5606:5309:34
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:3416:1523:2503:1006:3606:5607:5310:35
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:3417:1500:2604:1007:3607:5608:5311:35
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:3518:1601:2605:1008:3608:5609:5212:35
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:3519:1602:2606:1009:3609:5610:5213:35
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:3620:1703:2607:1110:3510:5611:5214:36
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:3721:1704:2608:1111:3511:5512:5215:36
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:3822:1805:2609:1112:3512:5513:5116:36
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:3823:1806:2710:1113:3513:5514:5117:37
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:3900:1907:2711:1114:3414:5515:5018:37
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:4001:1908:2712:1115:3415:5416:5019:37
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:4102:2009:2713:1116:3416:5417:4920:37
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:4103:2110:2714:1217:3417:5418:4921:37
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:4204:2111:2715:1218:3318:5319:4822:38
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:4305:2212:2716:1219:3319:5320:4823:38
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:4406:2213:2717:1220:3220:5221:4700:38
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:4507:2314:2818:1221:3221:5222:4701:38
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:4608:2415:2819:1222:3122:5123:4602:39
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:4709:2416:2820:1223:3123:5100:4503:39
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:4810:2517:2821:1200:3000:5001:4404:39
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:4911:2618:2822:1201:3001:5002:4405:39
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:5012:2619:2823:1202:2902:4903:4306:39