اوقات شرعی به افق شاهزاده محمد
امروز : دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
اوقات شرعی شاهزاده محمد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق شاهزاده محمد

سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
یکشنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
اوقات شرعی خرداد ماه به افق شاهزاده محمد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:4006:1613:1817:0220:2020:4021:3400:30
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3907:1614:1818:0221:2121:4022:3501:30
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3808:1515:1819:0222:2122:4123:3602:30
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3809:1516:1820:0323:2223:4200:3603:30
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3710:1417:1821:0300:2300:4301:3704:30
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3611:1418:1922:0301:2301:4302:3805:30
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:3512:1419:1923:0302:2402:4403:3906:30
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:3513:1320:1900:0303:2503:4504:4007:30
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:3414:1321:1901:0304:2504:4505:4108:30
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:3315:1222:1902:0305:2605:4606:4109:30
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:3316:1223:1903:0406:2606:4707:4210:30
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:3217:1200:1904:0407:2707:4708:4311:30
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:3218:1201:2005:0408:2808:4809:4412:30
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:3119:1102:2006:0409:2809:4810:4413:30
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:3120:1103:2007:0410:2910:4911:4514:30
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:3121:1104:2008:0411:2911:5012:4615:30
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:3022:1105:2009:0512:3012:5013:4616:30
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:3023:1106:2010:0513:3013:5114:4717:30
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:3000:1107:2111:0514:3114:5115:4718:30
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:2901:1008:2112:0515:3115:5216:4819:30
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:2902:1009:2113:0516:3216:5217:4920:30
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:2903:1010:2114:0617:3217:5218:4921:31
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:2904:1011:2115:0618:3218:5319:5022:31
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:2905:1012:2216:0619:3319:5320:5023:31
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:2906:1013:2217:0620:3320:5421:5000:31
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:2907:1114:2218:0721:3421:5422:5101:31
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:2908:1115:2219:0722:3422:5423:5102:31
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:2909:1116:2220:0723:3423:5500:5203:32
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:2910:1117:2321:0700:3400:5501:5204:32
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:2911:1118:2322:0701:3501:5502:5205:32
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:2912:1119:2323:0802:3502:5503:5206:32