اوقات شرعی به افق شاهزاده محمد
امروز : شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
اوقات شرعی شاهزاده محمد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق شاهزاده محمد

یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
اوقات شرعی خرداد ماه به افق شاهزاده محمد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:4006:1613:1817:0220:2020:4021:3400:30
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:3907:1614:1818:0221:2121:4122:3501:30
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:3808:1515:1819:0222:2122:4123:3602:30
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3709:1516:1820:0323:2223:4200:3703:30
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3710:1417:1821:0300:2300:4301:3804:30
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:3611:1418:1922:0301:2301:4302:3805:30
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:3512:1319:1923:0302:2402:4403:3906:30
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:3513:1320:1900:0303:2503:4504:4007:30
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:3414:1321:1901:0304:2504:4505:4108:30
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:3315:1222:1902:0305:2605:4606:4209:30
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:3316:1223:1903:0406:2706:4707:4210:30
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:3217:1200:1904:0407:2707:4708:4311:30
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:3218:1201:2005:0408:2808:4809:4412:30
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:3119:1102:2006:0409:2809:4910:4413:30
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:3120:1103:2007:0410:2910:4911:4514:30
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:3121:1104:2008:0511:2911:5012:4615:30
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:3022:1105:2009:0512:3012:5013:4616:30
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:3023:1106:2010:0513:3013:5114:4717:30
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:3000:1107:2111:0514:3114:5115:4818:30
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:2901:1008:2112:0515:3115:5216:4819:30
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:2902:1009:2113:0616:3216:5217:4920:30
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:2903:1010:2114:0617:3217:5318:4921:31
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:2904:1011:2115:0618:3318:5319:5022:31
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:2905:1012:2216:0619:3319:5320:5023:31
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:2906:1113:2217:0620:3320:5421:5100:31
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:2907:1114:2218:0721:3421:5422:5101:31
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:2908:1115:2219:0722:3422:5423:5102:31
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:2909:1116:2320:0723:3423:5500:5203:32
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:2910:1117:2321:0700:3500:5501:5204:32
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:2911:1118:2322:0701:3501:5502:5205:32
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:2912:1119:2323:0802:3502:5503:5206:32